SORUMLU MUHALEFET İSTİYORUZ

kiyed logo_660

28 Mart 2019

SORUMLU MUHALEFET İSTİYORUZ

Kıbrıs İşinsanları, Yatırımcılar ve Ekonomi Derneği (KİYED), küresel ve bölgesel ekonomiler içinde Kuzey Kıbrıs ekonomisini inceleyen ve gelecekte daha iyi yerlere hızla varabilmesi için fikir üreten bir sivil toplum örgütüdür.

KİYED son zamanlarda, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK), Maronitlerin Kuzey Kıbrısa geri dönüşü, Maraş açılımı ve Kamu Reformu konularını öncelikli kabul ederek, yoğunlaşmakta ve açılımların gerçekleştirilmesi için çalışma ve temaslarını sürdürmektedir. Bu arada yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı ve sorunları kamuoyu ile paylaşmayı görev kabul ediyoruz.

Bu başlıklardan Kamu Reformunun bir parçası olarak bilinen, Kamu Görevlileri Yasa Tasarısının bu günlerde çok önemli ve kaçınılmaz bir gelişme olduğunu düşünerek, derneğimiz KİYED diğer ekonomik Oda ve Birliklerle çalışma raporu hazırlamış ve ilgililere sunmuştur. Bu raporumuzdaki düşünceleri savunmak ve ileriye götürmek amacıyla da çeşitli siyasilerle temaslarımız devam etmektedir.

Hazırlandığı şekliyle doğru bulduğumuz ve hatta eksikliklerini de yetkililere ifade ettiğimiz bu raporu koalisyon hükümetinin bazı üyeleri popülist ve çıkarcı çevrelere rağmen, bize göre çok doğru bir tavır sergileyerek sahiplenmektedir. Bu yasa tasarısının daha da geliştirilerek acilen yasalaşması sürdürülebilir bir KKTC için en öncelikli konudur.

Bu düşünce ile görüştüğümüz Başbakan Sn. Tufan Erhürman, Maliye Bakanı Sn. Serdar Denktaş, Dış İşleri Bakanı Sn.Kudret Özersay’ın ilgili yasayı sahiplendiği, gereğinin yapılması için çaba harcadığı görülmektedir. Özellikle başbakanımızın ve maliye bakanımızı konuyla ilgili kararlı açıklamaları umut vericidir. Eğitim bakanı Sn. Cemal Ozyigit ile de en kısa sürede görüşmek üzere  randevulaşmış bulunmaktayız. Muhalefet olarak YDP Başkanı Sn. Erhan Arıklı’nın devlete sahip çıkma adına yasaya gösterdiği sıcak ilgi sevindiricidir.

UBP  liderliğine seçilen eski Maliye Bakanlığı yapmış sorunlarla ilgili deneyimli ana muhalefet  lideri Sn. Ersin Tatar’dan yasa hakkında görüşme yapmak üzere randevu istenmiş ve geçtiğimiz Salı akşamı için anlaşılmıştır. Ancak Sn.Başkan randevusuna gelmemiştir. Üstelik kendilerini arayana kadar, gelemeyeceğini bildirmek zahmetini de göstermemiştir. Sn. Tatar’ın bu davranışı bir siyasiye yakışmamaktadır. Hem yasayla ilgili, hem iletişim açısından tavırları ülkemizin gelecegi için endişe vericidir. Bu kadar zor bir konuda her  zamankinden daha sorumlu ve tutarlı bir muhalefet beklemekteyiz. KKTC’ye sahip çıkmak adına yaşamsal bir konuya zaman ayırmak yerine bir eğlence gecesini tercih etmesi toplum beklentisinin çok gerisidir.

Bu hareket tarzının bizi fazlasıyla üzdüğünü, herşeye rağmen Sn. Tatar’ın konu ile ilgili görüşlerini açıkça duymak istediğimizi, kendisi istediği zaman görüşmeye hazır olduğumuzu bir kez daha açıklarız.

Saygılarımızla

KİYED

DEVLET KURUMLARI HİZMET İÇİNDİR

kiyed logo_660

08 Mart 2019

DEVLET KURUMLARI HİZMET İÇİNDİR

Devletin sürdürülemez yapısı ve yurttaşların hizmetlerden memnuniyetsizliği  dönüşüm sağlayabilecek nitelikte bir “Kamu Reformu”nu zorunlu kılmaktadır. Bu dönüşümde “Kamu Görevlileri Yasası” önemli bir adımdır.

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısına yönelik son çalışmada; kamu görevlilerinden olduğu kadar, vergileri ile Devletimizi ayakta tutan ve kamudan hizmet alan yurttaşlarımızın görüşleri mutlaka alınmalıdır.

Devletin çalışanlar eliyle, nitelik ve nicelik olarak çok daha tatminkar hizmet verebilmesi mümkündür. Eğitimden, sağlığa, alt yapıdan çevreye kadar her alanda doğrudan devletten beklenen; hizmetlerin aksamadan yürütülmesi, denetimlerin düzenli olarak yerine getirilmesi ve ekonominin önünü açacak yatırımların hayata geçirilmesidir.

Kamuda reformdan söz edebilmek için; Kamu hizmet sınıflarını azaltmak ve ihtiyaca göre gerekli yerde insan kaynaklarını değerlendirmek zorundayız. Kamudaki yöneticilik hizmetleri sınıflarına özel kesim çalışanlarının da yapılacak sınavlarda başarılı olması halinde görev alabilmesinin önü açık olmalıdır. Gelişmiş tüm ülkelerde olduğu gibi sağlık hizmetinin primli bir hizmet olmasının istenmemesi sağlık alanında yapılabilecek reformların da red edilmesidir. Geçici memur ve işçiler hizmete alım neden ve koşullarına uygun hizmet vermek durumundadırlar. Kamuda çalışma saatlerini yaymadan ve hizmetin gerektiği yerlerdeki sürekliliğini ve uygun maliyetlerle yürütülmesini sağlamadan reformdan bahsedemeyiz.

Devletin kamu çalışanı için var olduğu algısı yerine “Devlet Tüm Yurttaşlar İçindir” gerçeğinin hayata geçirilmesi esas alınmalıdır. Kamu reformunda, “yurttaş memnuniyeti ve refahı” ulaşılacak ana hedef olmalıdır.

Kamu görevlilerinin verdiği hizmeti ölçen ve yükselmelerinde belirleyici olan performans kriterlerinde hizmet alanların değerlendirmeleri de dikkate alınmalıdır. “Kamu Yönetimi Geliştirme Kurulu”nda hizmet alanların yani yurttaşların temsilcileri yer almadan ve tamamen hizmet verenlerden oluşan bir Kurul ile gelişme sağlanamaz.

Kamu çalışanlarında ödül ve ceza sisteminin uluslararası kabul görür seviyelerde olması gerekmektedir. Net disiplin cezalarının öngörüldüğü bir yasada ödüller de geliştirilerek uygulanmalıdır.

Milli geliri kamu ve özel sektördeki tüm kesimler hep birlikte yaratmaktayız. İşbirliği içerisinde birbirimizi anlayarak ve cesaretle dönüşüm sağlayacak reformları da  Milli geliri ve refah seviyemizi üst seviyelere çıkarmak için  hep birlikte sahiplenmeliyiz.

KİYED Yönetim Kurulu

KİYED, TC Lefkoşa Büyükelçisini ziyaret etti.

13 Ocak 2019

KİYED, TC Lefkoşa Büyükelçisini ziyaret etti.

Derneğimiz KİYED 10 Ocak’ta TC Lefkoşa Büyükelçisi Sn. Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti.
Ziyarette KİYED tarafından takip edilip kamuoyu ile paylaşılan konularda büyükelçi ile görüş alışverişinde bulunuldu.

 • Görüşülen başlıca konular:
  Maronitlerin dönüşündeki aksamaların nedenleri, çözümleri,
  Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) için fon yaratılması,
 • Beyaz kimlik ile ilgili uygulamanın geliştirilmesi,
 • Yatırım İkliminin iyileştirilmesi ve Büyümeye Dayalı Ekonomi staratejisine olan ihtiyaç ve ilgili sorunlarda TC’den beklentiler.

İnteraktif ve samimi geçen bu görüş alışverişinin sürdürülmesi ile ilgili görüş birliğine varıldı.

KİYED

BÜYÜMEYE DAYALI EKONOMİ ve YAPISAL REFORMLAR 2019 İÇİN ÖNCELİKLİ HEDEF OLMALI

kiyed logo_660

BÜYÜMEYE DAYALI EKONOMİ ve YAPISAL REFORMLAR 2019 İÇİN ÖNCELİKLİ HEDEF OLMALI

Dünya ekonomisinin düşük oranlı büyüme sürecine girdiği bu dönemde Kuzey Kıbrıs Ekonomisi de sürdürülebilir büyüme trendini yakalayamamış ve buna ek olarak 2018 yılında Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı ekonomideki sorunları derinleştirmiştir.

Hükümetin almış olduğu önlemler kısa süreli olarak ekonomideki ağır hasarı kısmen engellemiş olsa da; önemli olan bu önlemleri kalıcı yapısal reformlara dönüştürebilmektir.

Ülkemizin, ekonominin gelişmesine yönelik oluşturulacak vizyon ve bu vizyona hizmet edecek entegre kaynak planlamasına ihtiyacı vardır. Oluşturulacak bu vizyon ile ortak bir hedefe ulaşma konusunda oluşacak ülke yönetim sinerjisi 2018 yılında ekonomide yaşanan sıkıntıları atlatmamıza ve 2019 yılı içerisinde yapısal reformları hayata geçirmemiz için bir fırsat oluşturmaktadır.

2019 yılında öncelikli olarak kamu; yurttaş ve işletmelere nitelikli, sürekli, düzenli hizmet verebilecek şekilde organize edilmelidir.

Bu bağlamda Kamu Görevlileri Yasasının yurttaş memnuniyetine odaklanarak meclisten geçmesi sağlanmalıdır.

Çözümsüzlük ortamında 2019 yılında öncelik vermemiz gereken diğer bir konu da Kıbrıs Türk tarafının uluslararası arenada eline geçmiş en iyi olanaklardan birisi olan ve uluslararası tanınmış bir kurum olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun işlevinin en verimli ve en hızlı bir şekilde çalıştırılması olmalıdır.

Taşınmaz Mal Komisyonunu oluşturan AB İnsan Hakları Mahkemesi, bu olanakla, Kuzey Kıbrıs’taki Rum mallarını, bedellerini ödeyerek, takas veya iade yöntemlerini de kullanarak Kuzey Kıbrıs’taki mülkü uluslararası hukukun içine çekmeye olanak yaratmıştır.  Bu olanak son derece önemlidir ve sonuna kadar en verimli ve hızlı bir şekilde değerlendirilmelidir.

Bu çerçevede, son zamanlarda çalışma hızı yavaşlayan ve kaynak sıkıntısı çektiği anlaşılan Taşınmaz Mal Komisyonunun öncelikle alınan kararları yerine getirilmeli,   çalışmaları desteklenmeli ve maddi kaynak da yaratılmalıdır.

Maronitlerin, KKTC topraklarındaki mülklerinin iadesi ve eskiden yaşadıkları dört köye geri dönmeleri kararı alınmış ve Başbakanlık koordinatörlüğünde bu yöndeki çalışmalara başlanmıştır.

2019 yılında Maronitlerin köylerine dönmesi fiilen gerçekleşmeye başlamalıdır.

Tanınmayan ülkemizde uluslararası hukukun geçerliliği ve etkinliği anlamına gelecek olan bu uygulama ülkemize karşı tam tersi yönde yapılan değerlendirmelerin gerçek olmadığını göstererek uluslararası topluma kabulümüz için verilen mücadelede elimiz güçlenecektir.

Türkler için şimdiye kadar uluslararası toplumdan alınmış en önemli artı değerler olan Taşınmaz Mal Komisyonundan sonra uluslararası hukuka dâhil olmamız yönünde önemli bir adım atılmış olunacaktır.

KİYED olarak tam destek verdiğimiz yukarıda bahsettiğimiz süreçleri takip ederek, yaşanacak gelişmeleri 2019 ylında halkımızla paylaşmayı görev olarak kabul ediyoruz.

Tüm halkımıza daha refah, huzurlu ve mutlu bir yıl dileriz.

Saygılarımızla,

KİYED YÖNETİM KURULU

Başbakan Sn. Tufan Erhürman Ziyareti

WhatsApp-Image-2018-12-21-at-18.25.32-1-e1545676091766.jpeg

23 Aralık 2018

Derneğimiz Sn. Başbakanı takipçisi olduğumuz konulardan Maronitlerin dönüşü konusundaki koordinasyonu kendi sorumluluğuna almasıyla ilgili memnuniyeti ve desteğini bildirmek üzere 21 Aralık 2018 de ziyaret etmiştir.

Projenin gerçekleşmesi için atılacak somut adımlar hakkında bilgi aldık ve yapılabilecek katkı için derneğimize de yer verilmesi arzumuzu ifade ettik.

Projenin koordinasyonu için yapılacak atamadan sonra süratle eylem planı ve takvimlendirilmiş bir programa olan ihtiyacımız konusunda görüş birliğinde olmaktan dolayı Sn. Başbakanı ve Hükümetimizi kutluyoruz.

Saygılarımızla
KİYED

KİYED olarak Sn. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı ziyaret ettik.

WhatsApp Image 2018-09-19 at 16.37.57

KİYED olarak 19 Eylül 2018 tarihinde Sn. İçişleri Bakanı Ayşegül BAYBARS’ı makamında ziyaret ettik. Ziyarette Derneğimizde tartışılıp kamuoyu ile paylaşılan konularda Sn. Bakan ile görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşülen başlıca konular:

 1. Maronitlerin dönüşündeki aksamaların nedenleri,
 2. TMK için fon yaratılması,
 3. Beyaz kimlik ile ilgili uygulamanın geliştirilmesi,
 4. Lefkoşa İmar planı,
 5. Yatırım İkliminin iyileştirilmesi ve Büyümeye Dayalı Ekonomi staratejisine olan ihtiyaç,
 6. Kamu reformuna olan ihtiyaç ve kamunun aşırı verimsizliği,
 7. Enflasyon Muhasebesi
 8. Apartman Yönetimi ile ilgili yasanın hazırlanması

İnteraktif ve samimi geçen bu görüş alışverişi için sayın bakana teşekkür ederiz.

Krizden kısa vadede çıkmak mümkündür!

tunnel

16/09/2018

Krizden kısa vadede çıkmak mümkündür!

Ekonomik kriz Türk Lirasının değer kaybından dolayı tetiklenmiştir. Buna bağlı olarak yaşanan enflasyon ve devam eden belirsizlik nedeniyle tüm sektörlerde endişeli bekleyiş devam etmektedir.
Ekonomik yapımızın sürdürülebilir ve daha dayanaklı olması için, enerji, tarım, kamu, sağlık, turizm ve eğitim gibi sektörlerde gerekli olan yapısal reformların hayata geçirilmesi gerekmektedir.
Yapısal reformlar dış finansman desteği ile mümkün olabilir. Bu konuda siyasi konumumuz nedeniyle tek nefes borusu Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlamakta olduğu kredi ve hibelerdir.
Cari harcamalar için değil, ekonomimizin sürdürülebilir olması için bu finansmanı talep etmek utanılacak bir konu değildir. Önemli olan alınan kredi ve/veya hibe kaynağını doğru alanda kullanmaktır.

KIYED olarak bizler hükümetimizin yaşanan kriz karşısında gerekli çalışmaları yapacak kapasiteye sahip olduğu inancındayız.

Bu inançla; Hükümetimizin:

 • Hazır olduğunu düşündüğümüz teknik ekibi ve projeleri ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile zaman kaybetmeden görüşerek, yapısal reformları hayata geçirmesini,
 • Halktan talep edilen fedakarlığın ne için, ne kadar süre ile ve hangi sebeple istendiğini ve sonuçtaki getirilerin ekonomik hayata nasıl yansıyacağının şeffaf bir şekilde anlatmasını,
 • Krizden çıkılması için alınan tedbirlerin sadece belirli sektörlere yönelik olmamasını,
 • Halktan tasarruf beklenirken, kamunun da aynı hassasiyeti göstermesini,
 • Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan finansman olanaklarının yapısal reformlar için kullanılmasını,
 • Kısa vadede çarşının nefes  alması için derhal güneyden geçiş kapılarındaki sorunun çözülerek döviz girişinin artırılmasını,ve
 • Bunu yaparken, Hükümetimizin bir sonraki seçimleri değil, ekonomik ve sosyal yapımızın geleceğini düşünmesini, beklemekteyiz.

Saygılarımızla,

KİYED YÖNETİM KURULU

Maronitlerin Dönüşü Neden Gecikiyor?

imageweb

26 Ağustos 2018

Maronitlerin Dönüşü Neden Gecikiyor?

Bir yılı aşkın bir süre önce çok yerinde bir kararla; Maronitlerin KKTC topraklarındaki mülklerinin iadesi ve eskiden yaşadıkları dört köye geri dönmeleri kararı alınmış ve Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde bu yöndeki çalışmalara başlanmıştı.

KKTC’nin kendi iradesi ile uygulayacağı bu kararın ülkemize ciddi kazanımları olacağı çok açıktır;
• Tanınmayan ülkemizde uluslararası hukukun geçerliliği ve etkinliği anlamına gelecek olan bu uygulama ülkemize karşı tam tersi yönde yapılan değerlendirmelerin gerçek olmadığını göstererek uluslararası topluma kabulümüz için verilen mücadelede elimiz güçlenecektir.
• Türkler için şimdiye kadar uluslararası toplumdan alınmış en önemli artı değerler olan Taşınmaz Mal Komisyonundan sonra uluslararası hukuka dâhil olmamız yönünde önemli bir adım atılmış olunacaktır.
• Kuzeydeki fiili durumdan korkup kaçtıklarını tekrarlayarak ayrılığın ve düşmanlığın sürmesini tahrik eden Rum şoven çevrelerin söylemlerinin tam aksine hiç de korkulacak bir durum olmadığı gösterilecek, toplumlar arası yumuşamada ciddi bir adım atılmış olacaktır.
• Uluslararası toplum nezdinde siyasi zeminde yaşanacak bu kazanımlara yaklaşık 4,000 Maronitin bölgemizde ekonomik yaşama yapacağı katkıyı da eklersek bu çalışmanın hızlandırılarak sonuçlandırılması daha da önem kazanmaktadır.

Türkiye’nin ve KKTC’de iktidarı paylaşan dört parti ile hükümetimizin tam destek olmasına rağmen geçen bir yıllık sürede neden konu sonuçlandırılamamış ve amaçlanan hedeflere ulaşılamamıştır?

Maronitlerin geri dönüşünün uluslararası siyasette Kıbrıs Türk tarafı lehine olumlu bir gelişme olacağı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin engellemek isteyeceğini ve bu yönde girişimlerde bulunacağını, Güney’deki milliyetçi faşist güçlerin ve Kilise’nin de bu tavrı körükleyeceğini biliyoruz. Maronit cemaatinin insancıl gerekçelere dayalı geri dönüş hakkını kullanma iradesini ısrarla koruyacağını da öngörmekteyiz.

Derneğimizin yaptığı temaslarda KKTC kamu harcamaları dikkate alındığında çok minimal bir para ihtiyacı ve tapu kayıtları ile ilgili bazı bilgilerin talep eden makamlara zamanında ulaştırılmadığı gibi bir takım bürokratik sıkıntılar olduğunu öğrendik.
Buna karşın yakında görüşmek için talepte bulunduğumuz sayın Maliye ve İçişleri bakanlarımızın destek beyanlarında samimi iseler bu sorunların aşılmasını derhal sağlayacaklardır..

Kendi yönetim irademizi ortaya koyarak ülkemize büyük kazanımlar getirecek olan bu uygulamanın hayata geçmesinin daha fazla gecikmesi halinde; güneydeki engelleyici faşist çevrelerin kuzeydeki paydaşları ile işbirliğinde olduğunu herkes görmelidir.

KİYED olarak tam destek verdiğimiz bu süreci takip ederek yaşanacak gelişmeleri halkımızla paylaşmayı görev olarak kabul ediyoruz.

Saygılarımızla
KİYED YÖNETİM KURULU

Ekonomi Bakanı Sn. Özdil Nami ile son Ekonomik gelişmeleri değerlendirdik.

20180819_191534.jpgKİYED Ekonomi Bakanı Sn. Özdil Nami ile son Ekonomik gelişmeleri değerlendirdi.

Yapılan görüşmede hükümet tarafından alınan tedbirler ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.
Alınması gereken ek tedbirler ve alınan tedbirler ile ilgili çekince ve öneriler sayın bakanımız ile paylaşıldı.

Ayrıca görüşmede kalıcı reformların acilen hayata geçirilmesinin önemi ortaya kondu.